news icon

new ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

new ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

new ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

new ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

new ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

new ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารและป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

new ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุสำนักงาน จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุสำนักงาน จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่