ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 19 มกราคม 2559กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ  โรงพยาบาลบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี โทร. 0-5653-9000 ต่อ 114  ในวันและเวลาราชการ 

icon updateรายละเอียดประกาศจังหวัดอุทัยธานี  คลิกดูที่นี่ click

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com