news icon

sf-35.gifประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์  โรงพยาบาลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

                                ประกาศ ณ  วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

                                ประกาศ ณ  วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

                                ประกาศ ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

                               ประกาศ ณ  วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

  เอกสารประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศ ณ  วันที่  4 มิถุนายน  พ.ศ. 2561

breaking News