แบบสอบถามออนไลน์
 newแบบสอบถามความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากรในโรงพยาบาล(Emo-meter) clickคลิ๊กที่นี่  

 ประกาศรับสมัครงาน.jpg

 

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ รายงานตัว ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานประจำตึก
    - ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 ณห้องประชุมมงคลศิริ โรงพยาบาลบ้านไร่
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

      -   ตำแหน่งพนักงานเปล           1  อัตรา    อัตราค่าจ้างวันละ 300บาท  
      -   ตำแหน่งพนักงานประจำตึก    5  อัตรา    อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท 
รับสมัครตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่


 
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  
 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 360บาท 
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

 
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300บาท 
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการคัดเลือกเพือปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  
ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการคัดเลือกเพือปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โรงพยาบาลบ้านไร่
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 6 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านไร่
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

 

breaking News

17 มิถุนายน 2562