ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็น
ในการใช้งาน จำนวน 72 รายการ 

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่


 
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รถบรรทุก (ตีเซล) ขนาต 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต้ ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่


ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รถบรรทุก (ตีเซล) ขนาต 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต้ ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รถบรรทุก (ตีเซล) ขนาต 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรืคำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต้ ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่


ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบ้านไร่ (2564-2567)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

การรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

รายงานการติดตามสรุปผลการดำเนินงานการเรื่องร้องเรียนการทุจทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ของโรงพยาบาลบ้านไร่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1เมษายน2563)

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2564

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ขออนุมัติใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

 

 

>> อ่านต่อ<<
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com