news icon

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่

โรงพยาบาลบ้านไร่  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน  2  ตำแหน่ง  3  อัตรา ดังต่อไปนี้
  1. พนักงานขับรถยนต์    2  อัตรา  ค่าจ้าง  6,905  บาท
  2. พนักงานช่วยการพยาบาล    1  อัตรา   ค่าจ้าง  7,105  บาท
    ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  โทรศัพท์ 0-5653-9000  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 

PDFicon รายละเอียดประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่   clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศ ณ  วันที่  27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560